Viện Chuyên Tu 2

Địa chỉ: Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa thoại: 0251. 264 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com

Sau hơn 2 năm xâu dựng Viện Chuyên Tu ở Long Thành, Đồng Nai, giờ đây Viện Chuyên Tu đã hoàn thành rực rỡ. Có thể nói đây là Viện Chuyên Tu rộng lớn và đẹp nhất ở Miền Nam. Được biết sức chứa nơi đây có thể là 15.000 người Phật tử trong cùng một chương trình phật sự hay sự kiện tại đây.

 

 

Viện Chuyên Tu với diện tích 58.000 m2. Theo mô hình tổng thể, Đại đức Thích Thiện Thuận trụ trì Viện Chuyên Tu cho biết: "với tâm niệm xây dựng nơi đây thành khu văn hoá tâm linh Phật giáo và là nơi tu tập cho chư Tăng cùng tín đồ Phật tử về tu học, nếu đủ duyên nơi đây sẽ là trung tâm Hoằng pháp và Giáo dục Phật giáo. Dự án xây dựng gồm: Giảng đường, Phật điện, Phòng học, Phòng Giáo thọ sư, phòng Tăng chúng, phòng Dịch thuật, Thư viện".

 

 

 

 

Các khóa thiền ở Viện Chuyên Tu 2